Specialist på ledningsarbete

Wikstrands Maskin är ett företag inriktat på ledningsarbeten så som bredband, tele, el, vatten & avlopp.

Vi utför jobb åt kommuner, energibolag, telebolag, entreprenadföretag, föreningar och privatpersoner.

Företaget grundades av Göran Wikstrand 1993, då var inriktningen telearbeten. Företaget har sedan vuxit och år 2000 började även sonen Torbjörn Wikstrand. Efter det kom vi in mer på bredbandsbiten.
Idag är inriktningen bred. Allt från kablar till vattenledningar, styrd borrning och inmätning.

Vi är certifierade enligt Robust Fiber.