Styrd borrning

Styrd borrning är en metod som används för att få fram ledningar under vägar, åar, kanaler, träd, ja listan kan göras lång. Folk börjar få upp ögonen mer och mer för denna metod. Vi kan t.ex. borra längs med i en gata för att byta en vattenledning eller för att förlägga en ny. Det är dyrt att schakta i asfalt, då kommer borrningen till god hands.

Vår maskin klarar dim. upp till 400 mm, det behöver inte betyda att man drar ett stort rör utan det kan vara t.ex. fyra stycken 110 mm rör. Vi klarar av längder på cirka 150 meter beroende på markförhållanden. Denna metod är för lera, jord, sand och grus. Det är inget för stor sten och berg.

Hur går det till?

Styrd borrning
Läs mer om metoden för styrd borrning: klicka här

Vermeer D23x30 2018