Kedjegrävning

Kedjegrävning utförs med en specialmaskin från Ditch Witch. Maskinen är byggd för både kabelplöjning och kedjegrävning. Maskinen klarar bredderna 150-250 mm och ett max djup på ungefär 1,4 m. Med denna maskin kör vi både kabel och vattenledningar. Vi har också byggt en fyllnadsplog som återfyller och kan lägga kabelbandet på en lagom nivå.