Kabelblåsning/flottning

Vad det gäller kabelblåsning så har vi ett brett sortiment av maskiner. Vi klarar av allt från 1 mm - 32 mm kabel och även en hel del microrör. Kabelblåsning är en metod som används för att installera kablar i rör/slangar. Installationslängderna kan variera, men med luft kan man räkna ungefär 1500-2000 meter, sen får man sätta på en maskin till eller slinga upp kabeln.

Det går också att flotta kabel. Då använder vi oss av vatten istället för luft och då kan vi nå betydligt längre installationslängder, bort emot 8000 meter med endast en maskin.