Inmätning

Inmätning är ett mycket noggrant och säkert sätt för att kunna uppge vart saker och ting finns i marken, t.ex fiberkanallisation, brunnar och elrör.
Genomförandet görs med hjälp av RTK-gps och totalstation om så behövs. Filerna som skapas vid utförandet används sedan för att kunna göra utsättningar i framtiden, vid t.ex nybygge av hus eller väg.