Styrd borrning – metod


1. Platsen där installationen skall göras genomsöks och befintliga installationer markeras. Maskinen ställs på plats.

 


4. Under hela borrningen får man information om styrskedens läge samt borrhuvudets djup, position och lutning från en radiosond.

 


7. Då hela upprymningen är klar så ligger installationen på plats och är omgiven av en blandning av borrvätska och markmaterial som torkar till fast materia.


2. Man börjar göra en pilotborrning genom att trycka och rotera borrstången genom marken samtidigt som man tillför borrvätska.

 


5. Då pilotborrningen är utförd på den sträckning som går man upp till ytan och tar bort borrhuvudet. På borrstången monteras en upprymmare.


3. Styrning sker då rotationen stoppas och man bara trycker. Styrskeden längst fram på borrhuvudet gör att det är möjligt och byta riktning på borrningen.

 


6. Upprymmaren har funktionen att utvidga pilothålet så installationen får plats. Den dras tillbaka under rotation och bakom dras det som skall installeras.