Bredbandsnät

Vi på Wikstrands Maskin AB bygger fibernät åt både företag och föreningar. Vi har arbetat med fiberinstallationer i över tio år. Vi kan hjälpa till med projektering, materialinköp, markjobb som t.ex. plöjning, grävning, kedjegrävning, styrd borrning, blåsning av fiberkabel och svetsning av fiber. Från projektering till ett färdigt kontaktnät. Föreningar eller byalag brukar det bli som bygger bredband på landsbygden. Oftast är det någon eldsjäl som drar igång ett sådant projekt. De boende på landsbygden bör ha minst lika stort behov av bredband som de som bor i tätorten.

FTTH (Fiber To The Home) Fiber är den enda framtidssäkra tekniken för den digitala motorvägen som banar väg för bredband, telefoni, kabel-TV m.m. FTTH-nät har den kapacitet som dagens och framtidens multimediatjänster kräver, samtidigt som tekniken underlättar nätdrift och ger kostnadsbesparingar. Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på TV via fibern. Varje hushåll kommer att ha tillgång på minst 100Mbit/s. Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten.

Fibernät och fiberkablar består av hårstråtunna genomskinliga trådar av glas där laserdioder i båda ändar blinkar i takt med de signaler som skickas. Det innebär att data skickas via ljus istället för med hjälp av elektricitet som i kopparkablar. Ljuset översätts sedan till elektriska signaler genom den aktiva utrustningen i varje ända av fiberkablarna.

Fördelar med fiber?

  • Fibernät och fibertekniken borgar bl.a. för bättre driftsäkerhet och högre överföringshastigheter av datatrafik.
  • Inga elektriska störningar kan uppstå via kabeln då den inte är elektriskt ledande, dessa problem är inte ovanliga i kopparnäten.
  • Fiberteknik klarar av att föra fram datatrafiken betydligt längre än vad koppartekniken gör vilket t.ex. är bra när man bygger områdes eller stamnät.
  • För internet får du tillgång till betydligt bättre och jämnare kvalitet än med kopparnät.
  • Ditt hus blir mer attraktivt vid eventuell försäljning.
  • Det utvecklar din bygd, för både företag och privatpersoner är den här tekniken nödvändig och för att vi ska kunna locka dessa att etablera sig på landsbygden.
  • Du kan använda de telefoner du har idag och får med samma telefonnummer.