Välkommen!

Wikstrands Maskin är ett företag inriktat på ledningsarbeten så som bredband, tele, el och vatten.

Vi utför jobb åt kommuner, energibolag, telebolag, entreprenadföretag och privatpersoner.

Företaget grundades av Göran Wikstrand 1993 och då var inriktningen telearbeten. Företaget har vuxit och år 2000 började även Torbjörn Wikstrand. Efter det kom vi in mer på bredbandsbiten. Idag är inriktningen ganska bred. Allt från kablar till vattenledningar och styrd borrning.

Styrd borrning
Bredband
Kabelblåsning
Maskingrävning